Factorii care influențează calitatea coniacului și noile sisteme de producere a coniacului, de la podgorie până la îmbuteliere.

OBIECTIV: Proiectul consorțiului BESTBRANDY își propune să întreprindă un proiect cuprinzător de cercetare și dezvoltare 2016-2018 privind îmbunătățirea produselor și proceselor din podgorie, vinificare, distilare, învechire și ambalare a coniacului, cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea companiilor participante prin generarea de cunoștințe și aplicarea a ceea ce există deja din punct de vedere tehnico-științific. Următoarele centre de cercetare participă la acest proiect în calitate de entități subcontractate: Universitatea Politehnică din Madrid, CEBAS-CSIC Murcia, Universitatea din Cadiz, IFAPA Rancho de la Merced și INIA, cu scopul de a impulsiona colaborarea public-privată pentru perioada 2016-2018, capabilă să îndeplinească obiectivele tehnice ambițioase stabilite în raportul tehnic prezentat în cadrul cererii de propuneri multiregionale Innterconecta 2016..

CONVOCATOR: CDTI PROGRAMA FEDER-INNTERCONECTA 2016.

TITLUL PROIECTULUI: Factorii care influențează calitatea coniacului și noile sisteme de producere a coniacului, de la podgorie până la îmbuteliere.

DURATA PROIECTULUI: 1/7/2016 până la 31/12/2018

ACRONIM: BESTBRANDY

Interviu cu Mar Albendea Roa, director al laboratorului – AGROVIN:

Acest proiect va reprezenta un uriaș pas înainte în producția de coniac de calitate, datorită cercetărilor efectuate în podgorii și în tehnicile de vinificație.”

1. Care este contribuția și activitatea Agrovin în cadrul proiectului? 

În dezvoltarea de strategii pentru obținerea de coniacuri de calitate, reducând în același timp costurile de producție. În special, specialiștii tehnici ai companiei noastre au contribuit cu cunoștințele lor în domeniul microbiologiei oenologice, al nutriției drojdiei și al tehnicilor de ultimă oră din acest sector, cum ar fi aplicarea ultrasunetelor..

2. Care este rolul dumneavoastră în cadrul proiectului în cadrul echipei tehnice a companiei dumneavoastră Agrovin?

Manager de proiect. Am fost implicat direct în dezvoltarea fiecărei experiențe, în monitorizarea analizelor și în redactarea rapoartelor..

3. Ce înseamnă pentru Agrovin să participe la un proiect de o asemenea anvergură?

Participarea Agrovin la acest proiect este o dovadă a angajamentului ferm al companiei noastre de a investi în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare ca forță motrice pentru inovație și îmbunătățire continuă în sectorul vitivinicol.. 

4. Care sunt obiectivele dumneavoastră concrete în cadrul Bestbrandy?

Elaborarea de noi strategii de vinificare pentru a crește randamentul alcoolic al vinurilor și pentru a dezvolta strategii de accelerare a învechirii coniacului în butoaie..

5. Cum vă coordonați activitatea cu toate companiile care fac parte din consorțiu și cu centrele de cercetare?

Prin întâlniri de monitorizare, prin e-mail și telefon.. 

6. Ce credeți că va însemna contribuția Bestbrandy pentru sectorul spaniol al coniacului?

Acest proiect va însemna un progres enorm în producția de coniac de calitate, datorită cercetărilor efectuate în podgorii și în tehnicile de vinificație. Pe lângă această valoare adăugată, costurile de producție vor fi reduse prin utilizarea unor tehnici și tehnologii de ultimă oră în acest sector, care reduc consumul de energie și munca operatorilor din crame. Și pentru industria vinului în general? Îmbunătățirea continuă a calității tuturor proceselor implicate în producția de vinuri destinate producției de coniac.. 

 

7. În cele din urmă, cu câteva luni înainte de încheierea proiectului, ce obiective ați putea considera că au fost atinse?

Utilizarea de noi tehnici pentru a reduce timpul de învechire a coniacului în butoaie. Tehnica cu ultrasunete (Perseus System) permite obținerea în câteva ore a unor produse “preînvechite”, care vor avea nevoie de mai puțin timp în butoaie. Utilizarea acestei tehnici a fost postulată ca un avantaj competitiv în producția acestor distilate prin reducerea costurilor de producție..

8. Personal, pentru tine și pentru cariera ta profesională, poți să enumeri cele mai pozitive aspecte pe care le reții din participarea ta la Bestbrandy?.

Colaborarea cu centre de cercetare și crame spaniole de prestigiu. Accesați toate informațiile despre proiect la adresahttps://bestbrandy.es/
BESTBRANDY 1
agrovin ue
CDTI 350x100 1